About the Ponnet category

Ponsi on vahvistetun esityslistan ulkopuolella tehty, toimintaohjeen sisältävä kannanotto tai lausuma, jolla jonkin päätöselimen toivotaan selvittävän tai valmistelevan jotakin asiaa.

Ponsi voi olla muodoltaan esimerkiksi:

  • ehdotusponsi
  • lisäponsi
  • loppuponsi
  • toivomusponsi